8 روز ايتاليا
8 روز فرانسه
9 روز فرانسه – ايتاليا
9 روز اسپانيا - فرانسه
10 روز هلند - فرانسه
10 روز ايتاليا
11 روز فرانسه- اسپانيا- ايتاليا
10 روز سوئيس-اتريش-آلمان
13 روز سفر رويايي به اروپا با كروز با شكوه MSC SPLENDIDA
بازديد از سه كشور ايتاليا-اسپانيا- فرانسه
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي آلا پرواز ايرانيان محفوظ مي باشد.