اطلاعات مرتبطی وجود ندارد
بازگشت به صفحه قبل

خانواده ها شاد شاد شاد

خانواده به عنوان ستون فقرات جامعه ي تايلندي است. بزرگتر ها ، بچه ها را مراقبت مي كنند و عاشقانه دوست شان مي دارند . بچه ها نيز براي بزرگتر هايشان احترام ويژه اي قائل هستند و اين برخاسته از روح فرهنگي اين كشور است. چنين رفتار احترام آميزي نسبت به شاه و ملكه و ساير اعضاي خانواده سلطنتي نيز كاملا قابل مشاهده است. در حقيقت روز تولد شاه و ملكه به عنوان يك روز ملي با عنوان روز پدر و مادر انتخاب شده است. رسم مودبانه و طرب انگيزي در تايلند وجود دارد كه فرد محلي تايلندي به سرعت با غريبه خو مي گيرد تا او احساس راحتي داشته باشد و خانواده شما را جزئي از خويشاوندانش بداند . با چنين نگرشي خانواده هاي خارجي به هيچ عنوان احساس ناامني در تايلند ندارند . جوان تر هاي خانواده مرتب متعلقاتشان را در اختيار بزرگ تر ها مي گذارند. هنگام سوار شدن در اتوبوس يا مترو وقتي كه جواني صندلي خود را به بزرگترها مي دهد از نهادينه شدن چنين احترامي درجامعه تايلندي حكايت دارد .
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي آلا پرواز ايرانيان محفوظ مي باشد.