اطلاعات مرتبطی وجود ندارد
بازگشت به صفحه قبل

دسترسي به لنگكاوي

زميني
گردشگران از طريق جاده به طرف كوالاكداه يا كوالا پريس كه بروند و نقطه سوار شدن به كشتي مي رسند.عموما اتوبوس هاي تهويه دار از كوالامچور و به كوالاكداه و كوالا پريس حركت مي كند.سفر به كوالاكداه 6 ساعت و به كوالاپريس 1 ساعت بيشتر طول مي كشد.
آب هاي گرم لنگكاوي،بادهاي دلخواه و سواحل ايمن،مناسب براي قايق راني مي باشد.مهمترين اتفاق ساليانه مسابقات سلطنتي و بين المللي لنگكاوي مي باشد.
از راه هوا
خطوط هوايي مالزي ايرلاينز پروازهايي را از فرودگاه بين المللي كوالامپور به لنگكاوي ارايه مي دهد.همچنين گردشگران مي توانند از پرواز هاي ارزان قيمت ايرآسيا يا فايرفلاي استفاده كنند.ايرآيسا از ترمينال ارزان قيمت در سپنگ و فاير فلاي از فرودگاه ارزان سلطان عبدالعزيز شاه در سوبانگ استفاده مي كند.
در سوار تله كابين لنگكاوي مي شويد مي توانيد نظاره گر مناظر بي نظير از جزاير دوردست و درياي اندامن (شاخه اي از اقيانوس هند در مالزي)باشيد.
با قطار
كرتاپي تاناه مالايو يا كي تي ام همان راه آهن مالزي مي باشد سرويس مقرون به صرفه و راحت و اقتصادي را از كوالامپور به آلورستار در كداه و آراوو در پديس ارايه مي دهد.از اين نقاط براي رسيدن به كشتي به مقاصد لنگكاوي بايد سوار تاكسي يا اتوبوس به مقصد كوالاه كداه پريس بايد شد.
از طريق دريا
سرويس سريع السير و منظم روزانه به مقصد لنگكاوي از كوالاكداه و كوالاپريس ارايه مي دهد.اين سفر حدود 1 ساعت و 15 دقيقه و هر 45 دقيقه يك بار انجام مي شود.سفر دريايي از پننگ به لنگكاوي حدود 2 ساعت و نيم طول مي كشد.جزيره همچنين ايستگاه بين راهي استار كروز يكي از خطوط كروز لوكس دنيا مي باشد.
كروز هاي جزيره بهترين راه براي بودن در مناظر نفس گير لنگكاوي مي باشد. در درياچه باكره حامله يا پرگننت ميدن شنا كنيد و يابا كاياك براي كشف محيط پرآب برويد.
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي آلا پرواز ايرانيان محفوظ مي باشد.