اطلاعات مرتبطی وجود ندارد
بازگشت به صفحه قبل

دسترسي به پانگكور

از طريق دريا
از طريق سرويس هاي دريايي پانكگور 15 دقيقه از لاموت فاصله دارد.هرنيم ساعت يكبار سرويس ها حركت دارند.
از طريق هوايي
پروازهاي خصوصي از برجايا پروازهاي مستقيم از فرودگاه سلطان عبداعظيم از كوالامپور به پانگكور دارد.
در سال 2003 بوسيله گردشگران به عنوان بهترين بهترين ها انتخاب شده است.
هنرپيشه معروف جوان كالينز و خوانننده ي تنور مشهور لوچيانو پاواراتي اين اقامتگاه را مورد مرحمت قرارداده اند.
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي آلا پرواز ايرانيان محفوظ مي باشد.